Partnerët

ATABAY KIMYA SAN. ve TIC A.S.

Fabrika ATABAY gjendet në pjesën Acibadem, ku gjenden edhe zyret qendrore të ATABAY si dhe në pjesën Gebze të Stambollit. Sot ndërmarrjet ATABAY të udhëhequra nga stafi ekzekutiv profesionist janë aktive në prodhimin e produkteve kualitative për shëndetin human. Marketingu dhe promocioni i produkteve realizohet me rrjetin e shitjes konkurruese me distributor në tregun vendor si dhe në arenat ndërkombëtare.
Njëherit, ATABAY është prodhues i substancës aktive të paracetamolit që nga viti 1965. Njësia e prodhimit të paracetamolit nga ATABAY është aprovuar nga FDA në vitin 1986 dhe kjo njësi auditohet rregullisht nga FDA si dhe nga autoritet Europiane.
ATABAY për momentin është i vetmi prodhues i paracetamolit (acetaminofen) në Europë. Njëherit gjendet në farmakopenë Europiane.
Për më shumë informata, ju lutemi klikoni në www.atabay.com

 

BERKO ILAÇ ve KIMYA SAN. A.S.

Produktet e BERKO ILAÇ me formulimin e tyre, me mënyrën e përshtatshme të paketimit dhe llojllojshmërinë e tyre zënë vend të rëndësishëm në industrinë farmaceutike turke.
Fabrika gjendet në pjesën Sultanbejli të Stambollit, në një sipërfaqe të mbyllur prej 10.000 m2, me një teknologji të avansuar të prodhimit ku në mënyrë rigoroze zbatohen standardet e prodhimit të mirë (GMP).
Për më shumë informata, ju lutemi klikoni në www.berkoilac.com.tr